BLOG
MsSql Tablo Kayıt İşlemleri (Ekleme - Silme -..
MsSql Tablo Kayıt İşlemleri (Ekleme - Silme - Düzenleme - Listeleme)

1. Listeleme (Select Komutu)

Veritabanındaki verileri listelemek için "Select" komutu kullanılır. Örneğin bir "ogrenciler" adında tablomuz olsun. İçerisinde AdSoyad ve Numara adında 2 hücre bulunsun. Bu tablodaki tüm verileri listelemek için kullanacağımız kod şu şekilde olacak:

Kullanımı: "Select * from ogrenciler"

Burada "*" işareti tüm verilerin getirileceği anlamına geliyor. From ile belirtilen kısım ise hangi tablodan veri geleceğini ifade ediyor. Eğer bu tablodan öğrencilerin sadece AdSoyad verilerini almak istersek kod şu şekilde olacak:

Kullanımı: "Select AdSoyad from ogrenciler"

Bu tablodan birkaç veri çekmek istiyorsak aşağıdaki gibi verileri virgül ile ayırarak yazarız.

Kullanımı: "Select AdSoyad,Numara from ogrenciler"

2. Ekleme (Insert Komutu)

Veri tabanındaki bir tabloya veri eklemek için "insert" komutu kullanılır. Insert komutunun kullanımında önce verilerin girileceği tablo, sonra sütun isimleri, son olarak da girilecek veriler belirtilir.

Kullanımı: Insert into Ogrenciler (AdSoyad,Numara) Values ('Yücel Solak','111')

Burada into ifadesi ile verilerin hangi tabloya kaydedileceği belirtilir.

Daha sonra parantezler içerisinde virgüllerle ayrılarak sütunların adları yazılır.

Son olarak da Values ifadesi ile parantezler içinde girilecek olan veriler girilir. Burada girilecek verilerin sütun isimleriyle aynı sırada olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

3. Güncelleme (Update Komutu)

Veri tabanındaki verileri güncellemek için "Update" komutu kullanılır. İlk olarak Update komutu yazılır, daha sonra sütunların güncelleneceği belirtilir.

Kullanımı: Update Ogrenciler Set AdSoyad='Yücel Solak', Numara='222'

Burada Update komutundan hemen sonra tablonun adı girilip set ifadesinden sonra sütun ismi ve yanına eşittir koyularak girilecek veri yazılmaktadır. Burada dikkat etmemiz gereken şey , bu kodu bu şekilde çalıştırdığınızda Ogrenciler tablosundaki tüm satırlar güncellenecektir. İleriki uygulamalarımızda "Where" komutunu kullanarak hangi öğrenciyi güncellemek istediğimizi belirteceğiz.

4. Silme (Delete Komutu)

Veri tabanındaki bir veriyi silmek için "Delete" komutu kullanılır.

Kullanımı: Delete from Ogrenciler

Şeklinde ilk olarak Delete komutu, daha sonra tablonun adı belirtilir. Ancak bu şekilde kullanırsak tablodaki tüm veriler silinir. Yine "Where" komutu ile hangi öğrencinin silinmesi gerektiğini belirtmemiz gerekecektir.

17.11.2015
Yücel Solak
YORUMLAR