EĞİTİM SETİ
MsSql 2008 Server r2 Dersleri Eğitim Seti
Bu dersimizde MsSql Select Insert Update Delete İşlemlerinin nasıl yapılacağın göreceğiz.
Bu dersimizde MsSql Karşılaştırma Operatorleri LIKE Kullanımını göreceğiz.
Bu dersimizde MsSql Mantıksal Operatörler And Or Not konularını işleyeceğiz.
Bu dersimizde MsSql Değer Aralıkları Between özelliğini göreceğiz.
Bu dersimizde MsSql Order by Top NEWID Kullanımları konusunu işleyeceğiz.
Bu dersimizde MsSql Inner Join Kavramı ve Takma Adlar konusunu göreceğiz.
Bu dersimizde MsSql Union Kullanımını göreceğiz.
Bu dersimizde MsSql Intersect ve Except Kullanımını göreceğiz.
Bu dersimizde MsSql Group By Kullanımını göreceğiz.
Bu dersimizde MsSql View Kullanımını göreceğiz.