BLOG
MSSQL Veri Tipleri - (Veri Tabanı Ders Notlar..
MSSQL Veri Tipleri - (Veri Tabanı Ders Notları)

Metinsel Veri Tipleri

ASCII VE UNICODE olarak 2 tür metin türü vardır. ASCII türü veriler 250 tür standart veri barındırabilir. UNICODE ise 216 adet veri türü barındırabilir. ASCII türü verilerde char, varchar, text tipleri kullanılırken, UNICODE türünde bunların başına 'n' harfi gelerek, nchar, nvarchar, ntext tipleri kullanılır.

 

Char veri tipinde en fazla 8000 karakter girilebilir. Char(100) şeklinde tanımlanır ve hafızada 100 bit veri alanı kaplar.

VarChar türünde de 8000 karakter girilebilir. Ancak VarChar (100) olarak tanımlanıp 5 karakterlik bir veri girilse sadece 5 bit yer kaplar.

Text türünde ise en fazla 2 gb veri tutulabilir.

UNICODE veri türlerinde ise tek fark nvarchar (100) olarak tanımlanan bir veri türü 100 bit yer kaplamasına rağmen sadece 50 karakterlik veri girişine olanak sağlar.

Tarih veri türleri

En sık kullandığımız tarih veri türleri, datetime, date, time ve datetimeoffset türleridir.

Datetime: ay-gün-yıl saat-dakika-saniye-salise şeklinde detaylı veri tutmaya yarar

Date: sadece ay-gün-yıl şeklinde veri tutar

Time: saat-dakika-saniye-salise şeklinde sadece saat verisini tutmaya yarar.

Datetimeoffset: tarih ve saatin yanına coğrafi zaman diliminin de eklenmesini sağlar.

Tamsayı Veri Türleri

En sık kullanılan 3 tür tamsayı veri tipi vardır.

Smallint : hafızada 2 bayt yer kaplar. -32.000 ile 32.000 arasında veri girilmesini sağlar.

İnt:  hafızada 4 bayt yer kaplar. -2 milyar ile 2 milyar arasında veri girilmesini sağlar.

Bigint: hafızada 8 bayt yer kaplar. -263 ile 263 arasında veri girilmesini sağlar.

Bu türlerden birini seçeceğimizde, işimizi görecek boyuta sahip olan ancak hafızada en az yer kaplayan veri türünü seçmeliyiz.
28.10.2015
Yücel Solak
YORUMLAR