BLOG
MSSQL Temel Tablo İşlemleri - (Veri Tabanı De..
MSSQL Temel Tablo İşlemleri - (Veri Tabanı Ders Notları)

Yeni bir tablo oluşturulduğunda ilk önce o tabloya ait id hücresi tanımlanır. Bunun için veri türü int olan bir hücre oluşturulur. Bu hücre birincil anahtar yapılır. Bunu yapmak için hücre seçilip sol üstteki anahtar (primary key) düğmesine tıklanır ya da hücrenin üzerine sağ tıklanıp aynı seçenek seçilir. Hücrenin yanında anahtar işareti oluşur. Artık bu hücre bu tablonun benzersiz olan hücresidir.

Bu nedenle bu hücreyi otomatik artan sayı olarak tanımlarız. Bunun için hücre seçiliyken properties kısmında Identitiy Specification seçeneği açılıp, Is Identity seçeneği çift tıklanarak yes konumuna getirilir. Burada bulunan Identity Increment seçeneği kaçar kaçar artacağını belirtir ve "1" olarak bırakılır. Identity Seed seçeneği ise kaçtan başlayacağını belirler ve "1" olarak bırakılır.

Burada bulunan allow nulls seçeneği o hücrenin boş geçilememesini sağlar. Bu nedenle birincil anahtar yaptığımız hücrede otomatik olarak allow nulls seçeneğindeki işaret kalkar.

Dilersek herhangi bir hücreye default değer verebiliriz. Böylece yeni bir satır veri eklendiğinde bu hücreye bir veri girilmezse bu default değeri alır. Bu değer Default Value or Binding bölümüne yazılır. Örneğin üye olma ile ilgili bir işlemde adres hücresine default olarak "adres girilmemiş" yazarsak, üye olan kişiler adres bilgisini boş bıraktığında veri tabanında "adres girilmemiş" yazacaktır.

Bir tabloya elle veri doldurmak istersek, tablonun üzerine sağ tıklayıp Edit Top 200 seçeneği seçilir. Tabloda veri varsa ilk 200 veri görüntülenir ve Tablo açıldığında verileri girip enter tuşuna bastığımızda yeni verimiz tabloya kaydedilmiş olur. Burada daha fazla veriyi görebilmek istiyorsak,  Tools menüsünden Options seçeneği seçilir. SQL Server Object Explorer seçeneğindeki değerler arttırılır.

Tabloyu düzenlemek için ise Design seçeneği seçilir.Burada dikkat edeceğimiz bir durum vardır. Örneğin bir hücrenin veri türünü nvarchar yaptık ve veri olarak bir metin girdik. Daha sonra düzenlemek isteyip veri türünü int yapmak istediğimizde hata ile karşılaşırız. Bunun dışında MsSql'i ilk kurduğumuzda tablodaki bir hücrede değişiklik yapmak istediğimizde bir kayıt hatası ile karşılaşırız. Bu hatayı gidermek için Tools menüsünden Options seçeneği seçilir. Açılan ekranda Designer bölümünde bulunan Prevent saving changes that require table re-creation seçeneğindeki işaret kaldırılır. Artık hücre türlerimizde düzenleme yapabiliriz. 

28.10.2015
Yücel Solak
YORUMLAR