DERS / VİDEO
Emlak Portalı Veri Tabanı Oluşturma ve Grup Yöneti ..
Videoyu İzlemek İçin Tıklayın
Emlak Portalı Veri Tabanı Oluşturma ve Grup Yönetimi
Bu dersimizde emlak portalı için mssql veri tabanı oluşturup Grup Yönetimi işlemlerine başlıyoruz.
Grup Yönetimi aspx kısmı kodları aşağıdadır.

<

table align="center" class="style1">

<tr>

<td width="20%">

&nbsp;</td>

<td>

&nbsp;</td>

</tr>

<tr>

<td width="20%" style="font-weight: bold">

Grup Adı:

</td>

<td>

<asp:TextBox ID="txtGrupAdi" runat="server"></asp:TextBox>

</td>

</tr>

<tr>

<td>

&nbsp;</td>

<td>

<asp:Button ID="btnEkle" runat="server" onclick="btnEkle_Click" Text="Ekle" />

</td>

</tr>

<tr>

<td>

&nbsp;</td>

<td>

&nbsp;</td>

</tr>

</table>

<table align="center" class="style2">

<asp:Repeater ID="rpGruplar" runat="server">

<ItemTemplate>

<tr>

<td width="80%">

<%

#Eval("GrupAdi") %></td>

<td width="10%">

<a href="GrupGuncelle.aspx?GrupId=<%#Eval("GrupId") %>"><img border="0" align="middle" width="30" src="images/iconlar/kul_duzenle.png" /></a></td>

<td width="10%">

<a href="GrupYonetimi.aspx?GrupId=<%#Eval("GrupId") %>&islem=sil"><img border="0" align="middle" width="30" src="images/iconlar/kul_sil.png" /></a>

</td>

</tr>

</ItemTemplate>

</asp:Repeater>

</table>

Grup Yönetimi aspx.cs kısmı kodları aşağıdadır.

Metodlar klas = new Metodlar();

string GrupId = ""; string islem = "";

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

{

GrupId = Request.QueryString[

"GrupId"];

islem = Request.QueryString[

"islem"];

if (islem == "sil")

{

klas.cmd(

"Delete from KullaniciGrup Where GrupId="+GrupId);

}

DataTable dtGruplar = klas.GetDataTable("Select * from KullaniciGrup");

rpGruplar.DataSource = dtGruplar;

rpGruplar.DataBind();

}

protected void btnEkle_Click(object sender, EventArgs e)

{

SqlConnection baglanti = klas.baglan();

SqlCommand cmd = new SqlCommand("Insert into KullaniciGrup (GrupAdi) values(@GrupAdi)",baglanti);

cmd.Parameters.Add(

"GrupAdi",txtGrupAdi.Text);

cmd.ExecuteNonQuery();

Response.Redirect(

"GrupYonetimi.aspx");

}

01 Ocak 2013
Yücel Solak
YORUMLAR
Abdullah Çağrı
klas isimli metodlar dosyasını paylaşmanız mümkün mü?
04.03.2016 01:48:54
Seçkin Eroğul
Hocam kolay gelsin. Hazırlamış olduğunuz AnkaraEvBul videolu eğitim setini izliyorum ve severek yapıyorum fakat metodlar.cs klasını paylaşmadığınız için editörden bazı fonksiyonları bulamıyorum. Rica etsem metodlar.cs ve bunun gibi gerekli olan ek bileşenleri mail ile yollar mısınız ? Teşekkürler
21.06.2016 12:25:24