DERS / VİDEO
Emlak Portalı Grup Silme ve Güncelleme ..
Videoyu İzlemek İçin Tıklayın
Emlak Portalı Grup Silme ve Güncelleme
Bu dersimizde Yapmış olduğumuz gruplar tablosundan grup silme ve grupları güncelleme işlemlerini yapacağız.
Grup Güncelleme sayfası aspx kısmı kodları aşağıdadır.

<table align="center" class="style1">

<tr>

<td width="30%">

Grup Adı:

</td>

<td>

<asp:TextBox ID="txtGrupAdi" runat="server"></asp:TextBox>

</td>

</tr>

<tr>

<td>

&nbsp;</td>

<td>

<asp:Button ID="btnGuncelle" runat="server" onclick="btnGuncelle_Click"

Text="Güncelle" />

</td>

</tr>

</table>

Grup Güncelleme aspx.cs kısmı kodları aşağıdadır.


Metodlar klas = new Metodlar();

string GrupId = "";

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

{

GrupId = Request.QueryString[

"GrupId"];

if (Page.IsPostBack == false)

{

DataRow drGrup = klas.GetDataRow("Select * from KullaniciGrup Where GrupId=" + GrupId);

txtGrupAdi.Text = drGrup[

"GrupAdi"].ToString();

}

}

protected void btnGuncelle_Click(object sender, EventArgs e)

{

SqlConnection baglanti = klas.baglan();

SqlCommand cmd = new SqlCommand("Update KullaniciGrup Set GrupAdi=@GrupAdi Where GrupId="+GrupId,baglanti);

cmd.Parameters.Add(

"GrupAdi",txtGrupAdi.Text);

cmd.ExecuteNonQuery();

Response.Redirect(

"GrupYonetimi.aspx");}
01 Ocak 2013
Yücel Solak
YORUMLAR