BLOG
Css kullanarak Xml Biçimlendirme..
Css kullanarak Xml Biçimlendirme

Add new item komutunu kullanıp yeni bir style sheet dosyası oluştururuz. Örneğin ismine "Style.css" verelim. Daha sonra bu stil dosyamızı xml dosyamıza dahil etmek için ilk satıra

<?xml-stylesheet type="text/css" href="Style.css" ?>

İfadelerini yazarız.

Stil dosyasında her bir satıra özellik vermek için satırları oluşturan "ogrenci" için özellik veririz. Diğer hücrelere özellik vermek için tek tek her birine özellik tanımlaması yapabiliriz. Bunlara özellik eklerken class veya id lerde olduğu gibi "." ya da "#" koyulmadan direkt yazılır. Satır ve hücrelere özellikler verdiğimizde verilerin yan yana yazıldığını görürüz. Bunları alt alta yazmak istediğimizde

ogrenci{display:"block";} şeklinde css özelliği veririz.

17.04.2014
Yücel Solak
YORUMLAR